Bezoek

Bezoek

Kies een van de onderwerpen uit het menu links.

Toegankelijkheid
Fort Pannerden is zeer beperkt toegankelijk voor bezoekers met rollators en rolstoel.
De hoofdingang leidend naar de horecaruimtes, winkel, filmzaal en toiletten zijn voor de meeste mensen toegankelijk.

Horeca en bezoekruimtes
De filmzaal, winkel, horeca en enkele ruimten van historisch belang op de begane grond zijn beperkt toegankelijk. Niveauverschillen c.q. opstapjes en drempels bemoeilijken de begaanbaarheid.

Toiletten
De deuropeningen tussen de verkeersruimten en de tentoonstellingsruimten in ons fort hebben een vrije breedte van ten minste 0,90 m. De deurbreedte van de standaard toiletten is 0,80 meter.
In het voorportaal bevinden zich 1 heren- en 1 damestoilet. De deurbreedtes daarvan zijn groter dan 0,85 meter.
Het fort heeft ook een volledig geoutilleerd invalidentoilet op de begane grond.

Museum
De tentoonstelling in het museum is op de 2e verdieping en uitsluitend toegankelijk via trappen. De vloer in het museum is gelijk en zonder drempels.
In het museum is een groot aantal objecten aanwezig. De bijschriften in de vitrines en tentoonstelling zijn niet geschikt voor slechtzienden.

Elements, expeditie, rondleidingen, dakterras, uitzichtpunt
Bovenstaande zijn uitsluitend toegankelijk via een lange stenen trap, die in het meer dan 100 jarig bestaan enigszins is uitgesleten. Wij achten het daarom niet goed toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn.