Over het Fort

 

Nieuws uit het fort

19 oktober 2020
Bezoekersenquête

Fort Pannerden voert in samenwerking met de studie Tourism & Culture aan de Radboud Universiteit een onderzoek uit naar de verwachtingen van potentiële bezoekers, om zo nog beter op die verwachtingen te kunnen inspelen.
Ten behoeve van dit onderzoek is een enquête samengesteld. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 à 10 minuten en is geheel anoniem.
Klik op enquête, als je daaraan wilt deelnemen.

Wij danken je hartelijk voor je deelname!


10 oktober 2020
Museumregistratie Fort Pannerden

Met het fort zijn we al een hele tijd bezit met de aanvraag van een museumstatus. Vrijwilligers uit de museumcommissie en uit het algemene bestuur hebben de aanvraag voorbereid en afgelopen vrijdag was er een gesprek met de landelijke museumcommissie. Het collectie- en verzamelbeleid werd besproken, de kerncollectie van het fort kwam aan bod, de canon van Fort Pannerden en de praktische zaken rondom de procedures die horen bij de verwerving, afstoting en restauratie van objecten in onze collectie. Als we een museum worden moeten we natuurlijk aan de landelijke museumnormen voldoen!

Digitale rondleiding door het fort.


Vanwege de huidige situatie vond alles online plaats. Er waren vrijwilligers aanwezig op het fort, er werd via Zoom digitaal contact gelegd met nog een vrijwilliger en het gesprek met de commissie vond online plaats. De controlecommissie kreeg dan ook een virtuele rondleiding door het fort. We hebben het aanbod voor bezoekers laten zien, onze topstukken, onze maatregelen omtrent de veiligheid van de collectie en veel verteld over ons beleid.

We hebben goede feedback gekregen en vonden het een goede, bijzondere en nuttige dag. Met de feedback kunnen we weer verder. Dit was een goede stap in de richting van Fort Pannerden, in de toekomst mét museumstatus. Wordt vervolgd!


15 september 2020
Uitslag foto- en verhalenwedstrijd bekend

Afgelopen zomer hebben verschillende bezoekers deelgenomen aan onze foto- en verhalenwedstrijd. We zetten ze graag hier in het zonnetje!

De eerste prijs
Ivo Ketelaar zond meerdere foto’s naar ons op. Doordat de foto’s in zwart-wit zijn gemaakt hebben alle foto’s een bijzonder effect.

‘Geschut’, Ivo Ketelaar
Hendrik ten Haken

Soldatenfoto- en verhaal
Monique ten Haken bezocht samen met haar kinderen Fort Pannerden op zoek naar haar opa. In ons soldatenmuseum is de foto van opa Hendrik ten Haken gevonden.

Verhaal ‘Schatgraven bij Fort Pannerden’
Yne Witjes schreef een prachtig verhaal over de ontdekkingstocht van Bibi. Het verhaal over Italianen, TukTuks, Romeinen en een televisieprogramma bleef de jury boeien. Aangezien het verhaal vrij lang is, is besloten om het niet hier op de website te publiceren maar onder een externe link. Hopelijk genieten jullie net zoveel van dit verhaal als wij.

Trotseer de elementen!