Fort Pannerden-info folder

Over het Fort

Organisatie

Fort Pannerden wil een breed publiek een dag uit bieden van ontspanning mèt inhoud. In het fort draait alles om het beleven van geschiedenis, van het fort als gebouw, van het soldatenleven vroeger en het landschap dat het fort omringt. Daarnaast wil Fort Pannerden een van de hoogtepunten worden van het toeristische aanbod in Gelderland, en publiek trekken uit heel Nederland en van over de grens. Het richt zich op jong èn oud, van liefhebbers van cultuur(historie) en mensen die houden van natuur en buiten zijn, tot scholieren, studenten, en mensen uit het zakelijk leven.

Vrijwilligers en managementteam

Op het fort zijn zo’n 75 vrijwilligers actief. Daarnaast is er een managementteam van vier personen: een directeur, een bedrijfsleider en een medewerker front- en backoffice.
Eric Creemers, directeur
Lois Straatman, front- en backoffice, PR- en marketing

Beheerstichting

De Stichting tot beheer en instandhouding van Fort Pannerden (Beheerstichting) is exploitant van Fort Pannerden. Zij stelt zich als opdracht mensen bewust maken van de waarde van het Fort Pannerden als monument, en het zo een behouden toekomst te geven. De Beheerstichting werd in 2008 opgericht en wist samen met de Gemeente Lingewaard fondsen te verwerven voor de herinrichting van Fort Pannerden. Het erfpacht van Fort Pannerden ligt bij de gemeente Lingewaard. Staatsbosbeheer is eigenaar.

Het Bestuur van de Beheerstichting bestaat uit:
Elisabeth Tuijnman, voorzitter
Ben Verfürden, secretaris
Hette Zijlstra, penningmeester
Henry Peren, bestuurslid
Wil van Elk, bestuurslid
Martien Niels, bestuurslid

web-Fort Pannerden-omgeving_Lwaard0190

Vrienden van Fort Pannerden

De Vereniging Vrinden van Fort Pannerden is een groep van enthousiaste ambassadeurs, die zich inzetten voor Fort Pannerden. De Vereniging maakt het onmogelijk dat haar leden op vrijwillige basis hun diensten aanbieden aan de Stichting tot instandhouding en beheer van Fort Pannerden. Deze Beheerstichting exploiteert het fort.

ANBI-status

Fort Pannerden heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Overzicht gegevens ANBI
Statutaire naam: ‘Stichting tot beheer en restauratie Fort Pannerden’
Publieksnaam: ‘Fort Pannerden’
RSIN-nummer: 820252396
Post- of bezoekadres: Waaldijk 1, 6686 MV Doornenburg

Doelstelling
Conform artikel 2 lid 1 van de statuten heeft de stichting ten doel:
a)    Het behouden, ontwikkelen, beheren en voor een breed publiek openstellen van Fort Pannerden;
b)    Het exploiteren van het geheel van gebouwen en ruimtes van Fort Pannerden.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Klik hier voor een uittreksel uit het businessplan.

Beloningsbeleid

  • Conform artikel 4 lid 7 van de statuten genieten de leden van het bestuur als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten.
  • Conform artikel 4 lid 9 van de statuten kan de stichting (in deeltijd) een manager in dienst nemen. In een managementstatuut wordt de verhouding tussen het bestuur en de dagelijkse leiding vastgelegd.
  • De salariëring van individuele werknemer(s) vindt plaats op basis van de zwaarte van de functie en de ervaring van de medewerker en is marktconform.
  • De vrijwilligers ontvangen geen vrijwilligersvergoeding, maar hebben wel recht op reiskostenvergoeding.

Jaarverslag 2016
Klik hier voor het jaarverslag 2016. Na accountantscontrole zal op deze plaats ook de jaarrekening 2016 worden gepresenteerd.

Algemene Voorwaarden

Bekijk hier de Algemene Voorwaarden van Fort Pannerden.